Perusopetus

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta ja syventävää opetusta antava oppilaitos. Opetusta annetaan yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetussuunnitelmassa noudatetaan Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita 2005 (Opetushallituksen määräys nro 11/011/2005).

Tutustu opetussuunnitelmaan >

Lisäys opetussuunnitelmaan:

Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus

Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin, ja valinnaisaineisiin.

VARHAISIÄN OPINNOT:
– Lastentanssi 3v.,4v., 5v.
– Lastentanssi-alkeisbalettiin suuntautuva 6v.

PERUSOPINNOT I-VAIHE:
– Valmistava baletti 7v.,8v.
– Valmistava nykytanssi 7v.,8v.
– Baletti 9v.,10v.
– Nykytanssi 9v.,10v.
– Jazztanssi 9v.,10v.

PERUSOPINNOT II-VAIHE:
– Baletti 10-13v. pääaine: baletti 2x vko, sivuaine: nykytanssi 1x vko tai jazz
– Baletti 10-13v. pääaine: baletti 1x vko, sivuaine: nykytanssi 1x vko ja jazz 1x vko
– Nykytanssi 10-13v. pääaine: nykytanssi 1x vko, sivuaine: baletti 1x vko tai jazz 1x vko
– Jazztanssi 10-13v. pääaine: jazztanssi 1x vko, sivuaine: baletti 1x vko tai nykytanssi 1x vko

SYVENTÄVÄT OPINNOT:
– Baletti jatko I 13-16v. pääaine: baletti 2 tai 3 x vko, sivuaine: nykytanssi 1x vko, jazz 1x vko
– Nykyjatko I 13-16v. pääaine: nykytanssi 1x vko, sivuaine: baletti 1x vko, jazz 1x vko
– Jazzjatko I 13-16v. pääaine: jazztanssi 1x vko, sivuaine: baletti 1x vko , nyky 1x vko
– Baletti jatko II 16-20v. pääaine: baletti 3 x vko, sivuaine: nykytanssi 1x vko, jazztanssi 1x vko
– Nykytanssi jatko II 16-20v. pääaine: nykytanssi 2 x vko, sivuaine: baletti 1x vko, jazz 1x vko, valinnaisaine
– Jazzjatko II 16-20v. pääaine: jazztanssi 2 x vko, sivuaine: baletti 1x vko, nyky 1x vko, valinnaisaine
– Syventävät kurssit: koreografia, repertuaari, kehonhuolto, ravitsemus, tanssiakrobatia

VALINNAISAINEET:
– Nykytanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Jazztanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Baletti perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Showtanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Street dance, hiphop perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Flamenco alkaen 12 v. perustaso, keskitaso
– Latino alkaen 12 v. perustaso, keskitaso
– Zumba alkaen 12 v. perustaso, keskitaso