Säännöt

TANSSIKOULUN SÄÄNNÖT:

Ilmoittautuminen
Oppilas voi osallistua tunneille, kun ilmoittautuminen ja oppilaaksi rekisteröinti on suoritettu. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syksy-ja kevätlukukausi). Alle 18-vuotiaalta vaaditaan huoltajan allekirjoitus.

Ilmoittautumisen peruuttaminen
Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostilla toimistoon viimeistään 01.11. mennessä. Syyskauden peruutukset täytyy tehdä viimeistään 1.8. mennessä ennen kuin syyskauden ilmoittautumiset alkavat. Ilmoitus täytyy tehdä, vaikka oppilas peruuttaisi vain osan tunneistaan. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille perimme 50 €:n maksun käyttämättömästä oppilaspaikasta.

Maksut
Lukukausimaksut suoritetaan viimeistään eräpäivänä pankkiin. Maksuhuomautuksista peritään 5 euroa. Muistutuksen jälkeen perinnän suorittaa Suomen Perintätoimisto Oy. Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta. Jos erissä maksava oppilas keskeyttää kesken kauden, peritään peruutusmaksu 25 euroa. Lukukausi maksun yhteydessä peritään 10€ rekisterimaksua, että katta tiedotus kuluja, näytökseen käytettyjen vaateiden kunnossa pito tai hankintaan, ym.

Poissaolot
Sairaudesta johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunneilla, mikäli niillä on tilaa. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa. Pitkäaikaisen sairauden takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun on otettu yhteyttä koulun toimistoon. Matkalle lähdöstä on ilmoitettava 8 viikkoa ennen matkaa. Kahdella viimeisellä tunnilla ennen joulu- tai kevätnäytöksiä on oltava paikalla, muuten ei voi osallistua näytöksiin.

Vastuu
Opisto ei ole vakuuttanut oppilaita erikseen. Huolehdithan, että nuoren vakuutukset ovat kunnossa. Opettajien vastuu oppilasta rajoittuu tuntiaikaan. Pieniä lapsia ei saa jättää ilman huoltajan valvontaa pukutiloihin. Tanssikoulu ei vastaa toimitiloihin unohdetuista tai sieltä kadonneista varusteista.

Yleistä
Tanssikoululla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Toiminnassa noudatetaan taiteen perusopetuksen 2006 hyväksyttyä yleisen oppimäärän opetussuunnitelma.

Tunneilla
Kaikilla tunneilla hiukset sidotaan kiinni. Purukumit, karkit sekä kellot ja korut jätetään pois tunnille tultaessa.

Muutokset
Osoite- ja puhelinnumeromuutoksista on ilmoitattava välittömästi dany.reiner@pp.inet.fi.

Esitykset
Oppilaalta edellytetään ehdotonta läsnäoloa kevään viimeisillä neljällä (4) tunnilla, jotta hän on valmis esiintymään. Poissaolot ilman pätevää syytä johtavat valitettavasti siihen, että oppilas ei voi esiintyä. Oppilas on velvollinen huolehtimaan koululta saamistaan esiintymisasuista tai esineistä. Jos laina-asu tai -esine katoaa tai menee pilalle, on se korvattava koululle kokonaan koulun määrittelemällä summalla.

Todistukset
Halutessaan todistuksen osallistumisesta tanssin perusopetukseen on oppilaan itse pyydettävä se opettajaltaan.