Miksi valita tanssikoulu, joka antaa taiteen perusopetusta?

Tanssikoulu 1st Step antaa taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetus on paikallisissa taidekouluissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän. Opetusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääse matalalla kynnyksellä.

 • Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori voi keskittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteen alaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Siellä hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja.
 • Taiteen perusopetus mahdollistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus menestyä elämässään paremmin ja voida hyvin.

Mitä hyötyä on taiteen perusopetuksesta?

 1. TPO:ssa oppii oikeasti. Se antaa lisää mahdollisuuksia lapselle. Opetus on tavoitteellista ja opetussuunnitelmaan sidottua. Tätä eivät tarjoa muut kulttuurin alan lasten ja nuorten toimijat. Taiteen perusopetus antaa parhaat valmiudet taiteen jatko-opintoihin.
 2. TPO:n piirissä opetetaan varmasti kaikkia kiinnostavia taiteen aloja. Aloja on yhdeksän: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.
 3. TPO:n kautta saatava luova osaaminen lisää lapsen ja nuoren henkistä hyvinvointia ja valmistaa hyvään aikuisuuteen. TPO tarjoaa avoimen ja suvaitsevaisen ilmapiirin, joka kasvattaa ymmärtämään moninaisuutta.
 4. TPO on sinun kaltaisesi vanhemman valinta. Nykyisessä kilpailukentässä lapsen valmentaminen tulevaisuuden taidoilla on rakastavan vanhemman hyvä valinta.
 5. Taide tuo lapselle tulevaisuuden kilpailukykyä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa TPO:n tuoma luova pitkäjänteisyys, ajattelun taidot sekä luova ongelmanratkaisukyky kasvattavat tulevaisuuden työelämän osaajia.

Lajivalintaa miettivä vanhempi, tunnistatko seuraavat ajatukset?

 • Haluan, että lapseni menestyy tulevaisuuden yhteiskunnassa, jossa tarvitaan moniosaamista.
 • Haluan, että lapsellani on hyvä olla ja hän voi henkisesti hyvin.
 • En valitse helpointa vaihtoehtoa ja olen valmis ponnistelemaan (ja tukemaan lapseni ponnisteluja) lapseni tulevaisuuden eteen.
 • Haluan valita harrastuksen, jossa opetus on ammattimaista ja tavoitteellista.
 • Arvomaailmani mukaista on antaa lapsilleni korkeatasoista opetusta.
 • Ohjaudun oman sosioekonomisen ryhmäni mukaan suosimaan vaativia harrastuksia.

Lue lisää taiteen perusopetuksesta >