UUTTA! Kehotietoisuuskurssi tammi-helmikuussa lauantaisin

KEHOTIETOISUUSKURSSI 2024 tammi/helmikuussa lauantaisin

4 x 90 min, kurssin hinta 55 €, lauantaisin 6.1., 20.1., 27.1. ja 3.2. klo 14-15.30.

Opettajana Savonia AMK tanssinopettaja koulutuksen opiskelija Dany Reiner-Salonen

Kehontietoisuus viittaa ihmisen mahdollisuuteen suunnata huomionsa omaan keholliseen tilaansa ja siinä tapahtuviin hienovaraisiinkin muutoksiin.
Kehon kuuntelu tarkoittaa huomion suuntaamista omaan kehoon, kehollisiin tuntemuksiin, niissä tapahtuviin muutoksiin ja kehollisista kokemuksista nouseviin merkityksiin.

Sisältö
Milloin viimeksi kysyit itseltäsi – mitä keholle kuuluu?

Kehotietoisuus kurssi sopii kaikille omasta hyvinvoinnistaan huolehtiville. Aikaisempaa kokemusta mistä liikunnasta ei tarvita. Kurssilla pysähdytään oman kehon ja mielen äärelle. Kurssilla liikumme hengityksen ja kehon ehdoilla. Lähdemme liikkeelle lattiatasosta ja etenemme vähitellen kohti pystyasennossa tehtäviä liikkeitä. Etsimme kehosta kumpuavaa liikettä, jota ei tarvitse suorittaa tai pakotta. Opimme, että liikkeen laajentaminen on mahdollista myös mukavuusalueella pysyen. Osa liikkeistä tehdään silmät suljettuina, jotta olisit vapaampi keskittymään kehontuntemuksiin. Tavoitteena ei ole toistaa harjoitusten tarjoamia liikemalleja tietyn muodon mukaisesti vaan käyttää niitä lähtökohtana kehon vapaalle liikkeelle ja rauhoittumiselle tai aktivoitumiselle.
Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on mahdollisuus omassa arjessaan pysähtyä oman kehon ja mielen äärelle ja tunnistaa esim. kehon ja mielen kireyksiä ja oppia päästämään niistä irti tunneilla opituiden tekniikoiden ansiosta.

Opiskelija oppii kysymään ja tunnustelemaan sisäisiä olotiloja itseltään, oppii ottamaan itselleen omaa aikaa ja tilaa. Opiskelija oppii, mikä vaikutus mielellämme on hyvinvointiimme ja se, miten sisäisesti puhumme itsellemme vaikuttaa myös kehomme hyvinvointiin. Opiskelija tulee tietoiseksi, että mielen ja kehon hyvinvointi kulkevat käsikädessä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tule tietoiseksi omasta kehostaan ja yhteydestä mieleen.

Tämä kurssi on Dany Reiner-Salosen opinnäytetyö projekti.
Kurssilla jaetaan kyselyn lomakkeet, kaikki tieto julkaistaan anonyymisti.
Yhteystiedot: tanssikoulu1step@gmail.com, puh. 0407303995